logo

Test vrodené talenty - Genoskop Junior

Je vhodnejšie u vášho dieťaťa podporovať hudobný talent, alebo šport? Pre aký typ športovej aktivity má vrodené dispozície?
Je skôr „ranné vtáča", alebo „nočná sova"?

Genoskop Junior

Prostredníctvom testu Genoskop Junior je možné zistiť čo bolo človeku dané do „vienka".

Test pomôže odhaliť určité vrodené talenty a dispozície. 

Má zmysel rozvíjať skôr hudobný talent, alebo šport?  Aký typ športovej aktivity je vhodnejší?  

Ste skôr „ranné vtáča", alebo „nočná sova" ? Ste  viac ohrozený vznikom závislostí?

Test Genoskop Junior vychádza zo súčasných  celosvetových poznatkov  týkajúcich sa  DNA a génov.

Testované oblasti - absolútny hudobný sluch, šprintérsky, alebo vytrvalostný gén a gén pre fyzickú zdatnosť boli vybrané zámerne v ponúkanej kombinácii. Pre ich rozvoj je rozhodujúce práve obdobie detstva. Ak totiž budú mať nadaní jedinci vhodné príležitosti a dostatok potrebných podnetov, dané vlohy sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejavia na vysokej úrovni. Talentovaní jedinci tak môžu v budúcnosti podávať výborné výkony v oblasti pre ktorú majú prirodzené danosti a ktorá ich baví. Zároveň, ak je jedinec nositeľom génu pre zvýšené riziko vzniku závislostí, alebo génu pre cirkadiánny rytmus typu "sova", je možné denný rytmus upraviť tak, aby bol zamestnávaný jednak dostatkom vhodných aktivít a zároveň aj vo vhodnej dennej dobe.

Genoskop Junior poskytuje vyšetrenie vrodených dispozícií pre:

absolútny hudobný sluch
fyzická zdatnosť (tzv. horolezecký gén)
rýchlostné, verzus vytrvalostné športy
sklon k závislostiam
cirkadiánny rytmus - „ škovránok, alebo sova "
 

 OBJEDNAŤ TEST

 

Genetická analýza je realizovaná v spolupráci s akreditovaným laboratóriom Genomac výzkumný ústav, s.r.o. so sídlom v Prahe. Laboratórium poskytuje genetické testovanie so štatútom Neštátne zdravotnícke zariadenie a ZNALECKÝ ÚSTAV v odbore GENETIKA.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.