logo

Cytogenetické vyšetrenie

Poskytujeme cytogenetické vyšetrenia pre samoplatcov...

Karyotyp

Cytogenetické vyšetrenie

Poskytujeme cytogenetické vyšetrenie karyotypu pre samoplatcov

Cena vyšetrenia  - 149 €

Materiál: venózna krv - 3-5 ml, odber do skúmaviek Heparín-Líthium

Výsledky môžete očakávať do 2-3 týždňov

Príjem vzoriek  pondelok, utorok a piatok podľa objednávok vopred

 

Čo zisťuje cytogenetické vyšetrenie?

Cytogenetické vyšetrenie zisťuje odchýlky od normálneho počtu alebo štruktúry chromozómov. Tieto zmeny chromozómov označujeme ako chromozómové aberácie a delíme ich na numerické a štruktúrne.

 

Čo je výsledkom cytogenetického vyšetrenia?

Výsledkom cytogenetického vyšetrenia je stanovenie karyotypu. Popis karyotypu obsahuje informácie o počte a štruktúre chromozómov. Ak sa jedná o fyziologický nález hovoríme o normálnom mužskom karyotype (46,XY), alebo o normálnom ženskom karyotype (46,XX).

V prípade patologického nálezu výsledok obsahuje podrobný popis podľa nomenklatúry ISCN a zároveň aj podrobný slovný popis uvedenej patológie.

 

Ak mám záujem o cytogenetické vyšetrenie, je potrebná vzorka krvi?

Pre cytogenetické vyšetrenie je potrebná vzorka venóznej krvi (odber zo žily). Vzorka krvi sa odberá do skúmavky s antikoagulantom (líthium-heparín).

Upozornenie: pacient v čase odberu nesmie prekonávať infekčné ochorenie a nemal by podstupovať antibiotickú liečbu!

 

Aké môžu byť klinické prejavy chromozómových aberácií?

Klinické prejavy chromozómových aberácii môžu byť na úrovni od ľahkých zmien postihujúcich fyzické alebo duševné zdravie, až po veľmi ťažké postihnutia nezlučiteľné so životom.

V niektorých prípadoch môžu byť nositelia chromozómových aberácií bez príznakov, alebo sa u nich môžu objaviť poruchy reprodukcie, spontánne potraty, poruchy vnútromaternicového vývinu plodu, poruchy imunity, niektoré typy nádorových ochorení a pod.

 

Ako prebieha cytogenetické vyšetrenie?

Po odobratí vzorky venóznej krvi je vaša krv spracovávaná v cytogenetickom laboratóriu. Lymfocyty periférnej krvi sú za špecifických podmienok kultivované 72 hodín. Následne sú spracované, farbené a mikroskopicky analyzované. Kultivácia, spracovanie, farbenie a analýza preparátu trvá približne 14 dní.

 

 

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.